ဒေါင်းလုပ်

PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်ကတ်တလောက်
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်ကတ်တလောက်ဒေါင်းလုပ်
HDPE ပိုက် Catalog
HDPE ပိုက် Catalogဒေါင်းလုပ်
HDPE ပိုက် fittings Catalog
HDPE ပိုက် fittings Catalogဒေါင်းလုပ်
HDPE တူးပိုက် Catalog
HDPE တူးပိုက် Catalogဒေါင်းလုပ်
HDPE ပိုက် Butt ဂဟေစက် Catalog
HDPE ပိုက် Butt ဂဟေစက် Catalogဒေါင်းလုပ်
PPR ပိုက် Socket Fusion ကိုဂဟေဆော်ခြင်းစက် Catalog
PPR ပိုက် Socket Fusion ကိုဂဟေဆော်ခြင်းစက် Catalogဒေါင်းလုပ်